Vyhledat
  • beskydgolf

Konání Řádné valné hromady.

Prezident Beskydského golfového klubu svolává Valnou hromadu v novém termínu, jak je uvedeno níže.


Prezident Beskydského golfového klubu z.s,

se sídlem Ropice 415, 739 61 Ropice IČ 63699419, svolává dle čl. V., odst. 1 platných stanov


ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v pondělí dne 25. května 2020, v 16:30 hod.

v klubovně v Ropici, č.p. 415


Program jednání Valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti Valné hromady

  2. Volba orgánů Valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

  3. Schválení programu Valné hromady

  4. Schválení výroční zprávy o činnosti klubu a roční účetní závěrky hospodaření klubu za rok 2019, zpráva revizní komise Beskydského golfového klubu

  5. Schválení výše ročních členských poplatků na rok 2020

  6. Volba členů Výboru klubu a Revizní komise

  7. Schválení hlavních směrů činnosti klubu, plánu hospodaření klubu na rok 2020.

  8. Různé, diskuze


V Ropici dne 13. 3. 2020


v.r. Ing. Ján Moder

prezident

Beskydského golfového klubu z.s.

50 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Beskydský golfový klub z.s.

Ropice 415

739 61 Ropice

+420 603 171 573

info@beskydgolf.cz