Členské poplatky 2020

 

Vážení členové, z důvodu nemožnosti uspořádat Valnou hromadu v plánovaném termínu, zůstává výše členských příspěvků stejná jako v roce 2019. Roční členské poplatky mají být uhrazeny do 30. dubna daného roku.

Členské poplatky a poplatky ČGF se hradí na účet Beskydského golfového klubu č. 19-3829490287/0100, vedeného u KB, a.s., expozitury Třinec, jako VS (variabilní symbol) se uvádí registrační členské číslo nebo rodné číslo, KS (konstantní symbol) se uvádí 0308.

Upozornění: členové narození v roce 2001 hradí federační poplatek ve výši 300 Kč

Rozhodující datum pro určení věku je 1. 1. 2020

Beskydský golfový klub z.s.

Ropice 415

739 61 Ropice

+420 603 171 573

info@beskydgolf.cz